OpPIS

OpPIS je računalniški program (računovodski program), ki ga izdeluje podjetje Opal in je namenjen vodenju poslovnih knjig in vodenju poslovanja malih in srednje velikih podjetij. Zajema: